• OPIEKA STOMATOLOGICZNA NAD UCZNIAMI

   • Opiekę stomatologiczną nad uczniami szkół podstawowych z terenu Gminy Olecko sprawuje podmiot wykonujący działalność leczniczą w DENTOBUSIE, tj.

    Ekodent Sp.z.o.o ul. Krypska 30a, 04-082 Warszawa.

    Na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Olecko w dniu 03.04.2020 r.