• Świetlica szkolna

    W szkole funkcjonują:

    * świetlica oddziałów przedszkolnych z podziałem na dwie grupy 5 i 6 latki

    czynna od poniedziałku do piątku w godzinach:

    6.30 – 8.00

    13.00 – 15.30

     

    * świetlica klas I-IV oraz dzieci dojeżdżających (klasy I-VII)

    czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 

    6.30 – 16.00

     

     

    Do świetlicy przyjmowane są dzieci na podstawie wniosku, w pierwszej kolejności dzieci, których oboje rodzice pracują.

    Świetlica szkolna sprawuje opiekę nad wszystkimi dziećmi dojeżdżającymi.

     

    Uczniowie dojeżdżający po skończonych lekcjach wracają do domu autobusem szkolnym od dnia 09.10.2017r. w następującym porządku:

    I kurs godz. 13.40 (Dąbrowskie, Szczecinki, Raczki Wielkie, Krupin, Imionki, Możne)

    II kurs 14.40 (Skowronki, Możne, Sedranki, Łęgowo)

    III kurs 15.15 (Możne, Imionki, Krupin, Dąbrowskie, Szczecinki, Raczki Wielkie).

     

    Nad bezpieczeństwem uczniów w autobusie szkolnym czuwają nauczyciele naszej szkoły.

    Świetlica szkolna spełnia ważną funkcję w realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych szkoły i jest z nią integralnie związana. Skupia się przede wszystkim na zagospodarowaniu wolnego czasu dziecka. Daje możliwość czynnego wypoczynku i rozwijania swoich zainteresowań. Uczniowie wiedzą, że świetlica to miejsce, w którym warto wykazać się aktywnością, ponieważ sprawia to radość i daje satysfakcję.

    Świetlica szkolna oferuje różnorodne formy zajęć:

    - zajęcia plastyczno-techniczne,

    - zajęcia dydaktyczne: zabawy słowne, krzyżówki, rebusy, zagadki;

    - zajęcia rekreacyjno-ruchowe, konkursy zręcznościowe, rywalizacja zespołowa;

    - zajęcia muzyczne: nauka i śpiewanie piosenek, zabawy rytmiczno-ruchowe

    - rozwijanie czytelnictwa, recytacje,

    - ’’Omnibus’’- konkurs wiedzy ogólnej.

     

    Dokumenty do pobrania:

    Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej

    Regulamin świetlicy