•          Zarząd Samorządu Uczniowskiego

    •                                              Kalina Rękawek - przewodnicząca

                                                                 Julia Masianis

                                                          Antonina Słyszewska

                                                                   Hanna Żań

                                                                Opiekunowie:

                                                             p. Robert Karniej

                                                              ks. Paweł Lenda