• Wpłaty na Radę Rodziców:

    W roku szkolnym 2022/24 wpłaty prosimy dokonywać u wychowawców lub na nr konta:

    SKO przy SP 1 w Olecku PKO BP

    03 1020 4724 0000 3102 0131 4715

    W tytule wpisując imię i nazwisko dziecka oraz klasę

    Opłaty wynoszą:

    40zł na pierwsze dziecko,

    30zł - drugie dziecko,

    0 zl w przypadku trzeciego i kolejnych dzieci

     

     

    Skład Rady Rodziców 2023/2024

    Przewodniczący - Marta Witkowska

    Z-pca przewodniczącego - Agnieszka Osiecka

    Skarbnik - Grzegorz Olszewski

    Sekretarz - Karolina Adamajt