• Cena obiadu szkolnego w roku szkolnym 2023/2024 wynosi 5,50 zł

    

   Cena obiadu dla dziecka z oddziału przedszkolnego wynosi 4,50 zł

    

   Wszystkich chętnych prosimy o jak najszybsze zgłoszenie się do intendentki szkolnej (pokój nr 6)

    

   Rodzice ubiegający się o dofinansowanie do obiadów proszeni są o bezpośrednie zgłaszanie się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku

    

   Odpłatność za posiłki w m-cu grudniu 2023r.

    

           Oddział przedszkolny:

      16 obiadów  x  4,50 zł = 72,00 zł

    

   Szkoła klasy I - VIII:

      16 obiadów  x  5,50 zł = 88,00 zł

    

                                     

   Termin płatności: do 15.12.2023.

    

   Wpłat proszę dokonywać na konto bankowe szkoły

   nr konta   29 1020 4724 0000 3902 0007 4971

   **********************************************************************

   Intendent
   Bożena Buchowska

    

   DOKUMENTY DO POBRANIA:

   Regulamin stołówki szkolnej

   Jadlospis(1).pdf

   Alergeny