• Informujemy, że stołówka szkolna rozpoczyna działalność od 12 września 2022 roku.

    

   Cena obiadu szkolnego w roku szkolnym 2022/2023 wynosi 5,50 zł.
   Cena obiadu dla dziecka z oddziału przedszkolnego wynosi 4,50 zł.

    

   Wszystkich chętnych prosimy o  zgłaszanie się do intendentki szkolnej (pokój nr 6).

   Rodzice ubiegający się o dofinansowanie do obiadów proszeni są o bezpośrednie zgłaszanie się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku.

    

   Odpłatność za posiłki w m-cu wrześniu 2022r.

    

    

    

   Oddział przedszkolny:

   15 obiadów x 4,50 zł = 67,50 zł

    

   Szkoła klasy I-VIII:

   15 obiadów x 5,50 zł = 82,50 zł

    

    

    

   Termin płatności:

   do 15.09.2022r.

    

   Intendent  
   Buchowska Bożena

   *******************************************************************


   Wpłat proszę dokonywać na konto bankowe szkoły.

   Numer konta:  29 1020 4724 0000 3902 0007 4971

   **********************************************************************

   Intendent
   Bożena Buchowska

    

   DOKUMENTY DO POBRANIA:

   Regulamin stołówki szkolnej

   Jadłospis

   Alergeny