• Rada Samorządu Uczniowskiego 

    w Roku Szkolnym 

    2021/2022

    Przewodniczący: Sebastian Jaworowski kl. 8d

    Zastępca przewodniczącego: Aniela Żylińska kl. 8b

    Zarząd: Natalia Sadłowska kl. 8b

                        Amelia Jarosz kl. 8d