• HARMONOGRAM PLANOWANEGO WSPARCIA DLA NAUCZYCIELI W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „KLUCZE DO SUKCESU II”

     

    1. Kompetencje kluczowe (20 godz. online) – zadanie 2: 
     Doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli w zakresie rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych „Aktywne pobudzanie” 

     

    Miejsce odbywania szkolenia:
    Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku, ul. Kościuszki 20

    17.02 (środa) godz. 16:00-19:00 (4 dyd.)
    18.02 (czwartek) godz. 17:00-20:00 (4 dyd.)
    20.02 (sobota) godz. 9:00-12:00 (4 dyd.)
    03.03 (środa) godz. 16:00-19:00 (4 dyd.)
    04.03 (czwartek) godz. 17:00-20:00 (4 dyd.)

     

    1. Integracja sensoryczna (8 godz. online) – zadanie 3:
     Jak efektywnie pracować na lekcji i w innych formach szkolnych z dzieckiem z diagnozą zaburzeń integracji sensorycznej? - Elementy terapii integracji sensorycznej w pracy nauczyciela 

     

    Miejsce odbywania szkolenia:
    Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku, ul. Kościuszki 20


    19.02 (piątek) godz. 16:30-19:30 (4 dyd.)
    01.03 (Poniedziałek) godz.16:30-19:30 (4 dyd.)

     

    1. TUS (30 godz. zajęć+10 godz. konsultacji online) – zadanie 3: 
     Szkolenie z zakresu podniesienia umiejętności nauczycieli w zakresie kompetencji wychowawczych – terapia zaburzeń zachowań i emocji (TUS) 

     

    Miejsce odbywania szkolenia:
    Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku, ul. Kościuszki 20


    22.02 (poniedziałek) godz. 16:00-19:00 (4 dyd.)
    15.03 (poniedziałek) godz. 16:00-19:00 (4 dyd.)
    22.03 (poniedziałek) godz. 16:00-19:00 (4 dyd.)
    26.03 (piątek) godz. 16:00-19:00 (4 dyd.) 
    29.03 (poniedziałek) godz. 16:00-19:45 (5 dyd.)
    06.04 (wtorek) godz. 16:00-19:00 (4 dyd.)
    12.04 (poniedziałek) godz. 16:00-19:45 (5 dyd.)
    16.04 (piątek) godz. 16:00-19:45 (5 dyd.) - KONSULTACJE INDYWIDUALNE 19.04 (poniedziałek) godz. 16:00-19:45 (5 dyd.) - KONSULTACJE INDYWIDUALNE

     

     

    1. Edukacja włączająca (20 godz. online) – zadanie 3:
     Jak włączyć ucznia niepełnosprawnego i ze SPRiE w aktywny proces nauczania
     w klasie/grupie ogólnodostępnej?/„Twórczy nauczyciel-twórczy uczeń ze SPRiE
      

     

    Miejsce odbywania szkolenia:
    Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku, ul. Kościuszki 20


    27.02 (sobota) godz. 9:00-12:45 (5 dyd.)
    06.03 (sobota) godz. 9:00-12:45 (5 dyd.)
    13.03 (sobota) godz. 9:00-12:45 (5 dyd.)
    27.03 (sobota) godz. 9:00-12:45 (5 dyd.)

     

    1. Wsparcie w zakresie korzystania z TIK (32 godz. online) – zadanie 4:
     Cyfrowy nauczyciel 

     

    Miejsce odbywania szkolenia:
    Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku, ul. Kościuszki 20


    11.03 (czwartek) godz. 17:00-20:00 (4 dyd.)
    18.03 (czwartek) godz. 17:00-20:00 (4 dyd.)
    20.03 (sobota) godz. 9:00-12:00 (4 dyd.)
    25.03 (czwartek) godz. 17:00-20:00 (4 dyd.)
    31.03 (środa) godz. 16:00-19:00 (4 dyd.)
    07.04 (środa) godz. 16:00-19:00 (4 dyd.)
    10.04 (sobota) godz. 9:00-12:00 (4 dyd.)
    14.04 (środa) godz. 16:00-19:00 (4 dyd.)