• 1c bawiła się w gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu. Klasy 1c z 1b zatańczyły polkę.

        

    Więcej zdjęć: Zimowe zabawy kl. 1c

    Polka w wykonaniu pierwszaków: polka